Dr. Munkácsy Ferenc

Dr. Munkácsy Ferenc1973-ban végzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. Munkaügyi szakközgazdász, a közgazdaságtudomány kandidátusa. 1973-tól 1984-ig a Munkaügyi Minisztérium (1983-tól Állami Bér-és Munkaügyi Hivatal) Foglalkoztatáspolitikai osztály munkatársa, majd vezetője.
1984-től a KSH Népességtudományi Kutatóintézet kutatásvezetője majd igazgatóhelyettese. 1987-88-ban a KSH Népszámlálás vezetője. 1988-tól az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal (1990-től Munkaügyi Minisztérium) főosztályvezetője, 1991-92-ben helyettes államtitkár.
1992 július1-től a magyar Külkereskedelmi Bank (MKB Bank) humánpolitikai igazgatója, 2005-től elnöki tanácsadó. Az MTA Munkatudományi Bizottságának alelnöke, a Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztályának elnöke, az Országos Humánpolitikai Egyesület elnökségi tagja, a Munkaügyi Szemle főszerkesztője.

Kuratórium és Felügyelő Bizottság