Tevékenységi kör - célok

  • Munkaügyi tárgyú kutatások támogatása, különös tekintettel az ifjúsági munkanélküliség, a munkanélküliség időtartamának csökkentése, a tartósan munkanélküliek újbóli elhelyezkedése, a munkaer6piaci tanácsadás, a munkaerő fejlesztés, új típusú foglalkoztatás-politikai eszközök alkalmazása, a foglalkoztatás-politikai érdek egyeztetése témaiban;
  • Új típusú aktív foglalkoztatás-politikai eszközök kísérleti bevezetésének, alkalmazásának támogatása;
  • A foglalkoztatás-politikai, illetve a foglalkoztatás-politikát alapvetően érintő gazdaságpolitikai döntések megalapozásához szükséges szakértői tevékenység támogatása;
  • A szakképzés és átképzés korszerűsítésének támogatása, az elhelyezkedés esélyeit növelő szakmai képzés széleskörű megszervezessenek elősegítése (intézmények, tanulók);
  • A vállalkozások létrejöttének ösztönzése új munkaalkalmak teremtése érdekében: vállalkozói infrastruktúra fejlesztésének támogatása, inkubátorházak, vállalkozói központok létrehozásának segítése pénzügyi eszközökkel;
  • Foglalkoztatás politikai témájú tudományos tanácskozások, szervezésének támogatása, külföldi  tanulmányutak, kiutazások költségeinek átvállalása.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete partoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az Alapítvány országgyűlési- megyei- városi önkormányzati képvise1őjelöltet nem állit és nem ajánl. Az Alapítvány politikai tevékenységet a jövőben sem folytat. 

Az Alapítvány közhasznú tevékenységet folytat.

Az Alapítvány közhasznú tevékenysége az 1997 évi CL VI törvény 26 § c) pontja alapján:

(2) szociális tevékenység, családsegítés

(3) tudományos tevékenység, kutatás,

(11) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.