Alapítvány története

 

1991.évben az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt és a Munkaügyi Minisztérium együttes elhatározását követően a két szervezet létrehozta a „Közösen a Jövő Munkahelyeiért” Alapítványt.

Az Alapítók célul tűzték ki, hogy az Alapítvány nyújtson támogatást a munkaügyi kutatásokhoz, különös tekintettel az ifjúsági munkanélküliség, a munkaerő-piaci tanácsadás, a munkaerő fejlesztés, az új-típusú aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök kialakítása és alkalmazása témákban. Az Alapítók kiemelt feladatként jelölték meg továbbá a foglalkoztatás-politikai témájú tudományos tanácskozások, konferenciák megrendezésének alapítványi eszközökkel történő elősegítését, valamint az e tárgykörhöz kapcsolódó programokban dolgozó szakemberek munkájának ösztöndíjjal és egyéb lehetőséggel történő támogatását.

Az Alapítvány e célok mentén végzi munkáját, és törekszik arra, hogy az Alapítóktól kapott felhatalmazással, továbbá a rendelkezésre álló anyagi eszközökkel is segítse a foglalkoztatáspolitika kiemelt társadalmi hasznosságú feladatainak megvalósítását.