Ph.D ösztöndíjak

Ph.D ösztöndíj pályázatok

  2015 - 2016 tanév
1 Golovics József: „A szabad munkaerő áramlás és a magasan képzett személyek tagállamok közötti migrációjának kapcsolata az Európai Unióban”     (2.4 Mb.)
2 Hangya Dóra: „Esély(egyenlőség)- részvétel-lehetőség. Fogyatékossággal élő személyek munkaerő-piaci (re)integrációjának aktuális kérdései a felnőttképzés területén”
3 Kápolnai Zsombor: „A csúcstechnológiát is alkalmazó rurális térségekben működő feldolgozóipari vállalkozások ifjúsági munkanélküliség csökkentésben betöltött szerepének vizsgálata esettanulmányokon keresztül”
4 dr. Papik Orsolya Bernadett: „A szövetkezetek szerepének jogi szempontú vizsgálata a munkanélküliség kezelése témakörében”    (685 Kb.)

 

  2013 - 2014 tanév
1 Almási Anikó "Vállalati identitás vizsgálat a Mo-i KKV szektorban"
2 Alpek Balázs Levente  "Hátrányos helyzetű munkanélküliek területi esélyei Fejér m-ben"
3 Bedő Valér "Társadalmi  és Gazdasági jelenségek kapcsolata Csurgón"    (590 Kb.)
4 Farkas Erika "A foglalkoztatók emberi erőforrással szemben támasztott igényei a Dél Alföldi Régióban"
5 Földi Flóra "Távmunka"
6 Holló Klaudia "Emberi erőforrás gazdálkodás lehetőségei az agráriumban a jogi szabályozás tükrében"  (324 Kb.)

 

2012 - 2013 tanév
1 Polák-Wendon Réka: "Magyarországi vállalatok munkavállaló-központú CSR gyakorlatának vizsgálata"
3 Szűcs Nóra: "Fenn tartható karrierpálya és nehézségei-kulcs a jövő munkahelyeinek biztosításához?"   (451 kb.)

 


2011 - 2012 tanév
1 dr. Bak Klára: „A szociális gazdaságról, annak alapintézményéről, a szövetkezetről az emberi erőforrás gazdálkodásra figyelemmel”  (700 Kb.)
2 dr. Bakos Eszter: „A digitális írástudatlanság ára és megoldása a munka világában”
3 Hegyi Kéri Ágnes: "A revitalizáció, rehabilitáció jelentősége a regionális gazdaság fejlődésében, humán erőforrás és környezet gazdálkodási szempontok figyelembe vételével.”
4 Pádár Katalin: "Felsőoktatási tehetségmenedzsment a munkapiaci szereplők szemszögéből"

 


2010 - 2011 tanév
1 Kiss Csaba: „Szervezeti elkötelezettség, munka család viszonyrendszere" (összefoglaló) 426 Kb.

Kiss Csaba: „Szervezeti elkötelezettség, munka család viszonyrendszere" (záródolgozat) 1.1. Mb.
2 Láng Alina: „Szervezeti struktúra hatása a társas védekező rendszerre.”
3 Lipták Katalin: " A globalizáció hatása a regionális foglalkoztatás fejlődésére –kiegyenlítődés vagy leszakadás II. "
4 Szilas Roland Ferenc: „Munkahelyi stressz és szervezeti igazságosság"

 

2009 - 2010 tanév
1 Lipták Katalin  „A globalizáció hatása a regionális foglalkoztatás fejlődésére – kiegyenlítődés vagy leszakadás”
2 Losonci Dávid István „A karcsúsítás az emberi erőforrás menedzsment kapcsolata”
3 Hideg Anna Laura „ A modern humán erőforrás menedzsment gyakorlatok habermasi analízise”
4 Pulinka Ágnes „ Spiritualitás a szervezetben – szervezeti spiritualitás”
5 Rohonczi Edit „Az emberi erőforrások társadalmi-gazdasági beágyazottsága”

 

2007 - 2008 tanév
1 Csepregi Anikó „A középvezetők tudásmegosztáshoz való hozzáállásának vizsgálata”
2 Rudnák Ildikó: „Interkulturális kommunikáció a Magyarországon működő multinacionális vállalatok körében”  1.8 MB
3 Soós Júlia: „Munkahelyi egészségmonitorozás és egészségfejlesztés”  490 Kb.
Tartalom átvétel